top of page

Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Scute root (huang qin), Pinellia root (ban xia), Ginger root (sheng jiang), Oriental ginseng root (ren shen), Chinese licorice root (gan cao), Jujube fruit (da zao), Alisma root (ze xie), Hoelen fungus (fu ling), Polyporus sclerotium (zhu ling), Atractylodes root (bai zhu), Cinnamon twig (gui zhi).

Bupleurum & Hoelen Formula Granules / Chai Ling Tang / 柴苓湯

59,98$Precio
    Product Page: Stores_Product_Widget
    bottom of page